Hercertificering VastgoedCert en Permanente Educatie NRVT

+ PE brancheverenigingen 2023

 

Aan makelaars en taxateurs worden in de praktijk steeds hogere eisen gesteld. Om daaraan adequaat tegemoet te komen is ook veel kennis nodig. Maar kennis moet verworven en onderhouden worden.   

 

Voor NRVT geldt in 2023 voor alle kamers een minimum aantal te behalen PE-punten van 20 punten. De punten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief gedeelte en de vrije ruimte. De verdeling is als volgt (m.u.v. BV)
 
I.    verplicht: 6 punten per kamer
II.   facultatief*: 9 punten
III.  vrije ruimte*: 5 punten (25%)
 
* Wanneer u in meer dan één kamer bent ingeschreven, gelden de 9 punten facultatief en de 5 punten vrije ruimte voor alle kamers. U kunt een facultatieve cursus en het vrije deel dus voor meerdere kamers gebruiken. Teveel punten mag u meenemen naar het volgende jaar.
 

Zie onderstaande tabel voor het overzicht.

Ingeschreven in: I. Verplicht II. Facultatief III. Vrij Totaal
Kamer Wonen 6 9 5 20
Kamer BV 3 12 5 20
Kamer LAV 6 9 5 20
Kamer WOZ 6 9 5 20

 

 

 

 

 


Per extra kamer komen er 6 facultatieve punten bij.


Bekijk ook deze opleidingseisen op de site van NRVT.  

    


VastgoedCert heeft een tweetal regelingen, namelijk een oude en een nieuwe. De nieuwe regeling is alleen van kracht als m.i.v. 2020, 2021, 2022 of 2023 uw nieuwe certificatieperiode van 5 jaar weer is ingegaan; anders geldt de oude. Binnen de nieuwe regeling dient u een niveaumeting af te leggen. Voor de oude regeling geldt in 2023 voor alle kamers een minimum aantal te behalen PE-punten van 12. De punten zijn verdeeld in een verplicht deel en een facultatief gedeelte. De verdeling is als volgt:
 
I.    Verplichte 2 dagdelen 2023 VastgoedCert (6 punten) 
II.   Factultatief: Cursusdagdelen naar keuze voor de betreffende kamer (6 punten)
 
Wanneer u in meer dan één kamer bent ingeschreven, dient u per extra kamer 6 extra punten te behalen. Wanneer een cursusdag is goedgekeurd voor meerdere kamers, zal deze automatisch ook voor die kamers het vermelde aantal punten opleveren.
 

Zie onderstaande tabel voor het overzicht.

Ingeschreven in: I. Verplicht II. Facultatief Totaal
1 werkkamer Verplichte dagdelen 2023 1 x keuzedag (6) 12
2 werkkamers Verplichte dagdelen 2023 2 x keuzedag (12) 18
3 werkkamers Verplichte dagdelen 2023 3 x keuzedag (18) 24

 

Bekijk het hercertificeringsoverzicht van VastgoedCert.       

 

Virtuele cursusmomenten van 3 uur

Dit jaar bieden wij de cursusmomenten in hele dagen en ook weer in blokken van 3 uur aan, zowel ‘s ochtends als ‘s middags. De cursusmomenten staan los van elkaar en gaan elk in op een specifiek onderwerp.

 

Gratis studieadvies

Als u gecertificeerd bent in meerdere kamers kunnen wij ons goed voorstellen dat u ‘door de bomen het bos niet meer ziet’ en daardoor niet meer weet met welke en hoeveel cursusdagen u jaarlijks aan uw verplichtingen voldoet voor alle instanties. Onze cursussen staan per kamer gerubriceerd. Bij iedere cursusomschrijving staat vermeld hoeveel punten of uren deze oplevert. Wilt u een gratis studieadvies op maat? Stuur dan een e-mail naar info@ots.nl.


Klik hier voor het totaaloverzicht van alle cursussen die wij aanbieden in het kader van Hercertificering en PE 2023.

                 
 

Komt u er niet uit? Neem contact met ons op via telefoon (0513) 636 090.

 

Studiepunten en examinering

Aan de cursussen zijn geen examens verbonden. Uw afmelding in de betreffende registers wordt automatisch door ons geregeld.

 

Cursusaanbod gerangschikt op vakgebied:

 
Cursusaanbod Wonen 2023
 
Cursusaanbod Bedrijfsmatig Vastgoed 2023
 
Cursusaanbod Landelijk & Agrarisch Vastgoed 2023
 
Cursusaanbod WOZ 2023