Opleiding Assistent Makelaar WonenPraktijkgericht in de makelaardij
De Assistent Makelaar Wonen ondersteunt, in opdracht van de gecertificeerd makelaar, de klant bij een breed scala aan (deel)diensten, vastgelegd in de bemiddelingsopdracht: informeren en adviseren over aan- c.q. verkoopstrategieën, verzorgen en begeleiden van bezichtigingen, beoordelen van de waarde van de woning, bewaken van juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten, begeleiden bij de afwikkeling van de aan- c.q. verkoop.

Tevens ondersteunt de Assistent Makelaar Wonen de gecertificeerd makelaar bij de aan- en verkoop en huur en verhuur van woningen binnen de particuliere huurwoningenmarkt. Hij of zij voert promotieactiviteiten uit, verricht ondersteunende werkzaamheden bij taxaties, beheert het relatiebestand en assisteert bij het opstellen van een marketing- en/of pr-plan.
  
 
Doelgroep
De opleiding Assistent Makelaar Wonen leidt op voor het landelijk erkende SVMNIVO-examen ‘Assistent Makelaar Wonen’ en is voortgekomen uit een samenwerking van ECABO (kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven) en verschillende brancheorganisaties.
 
De opleiding is niet alleen bedoeld voor degenen die een functie zoeken of werkzaam zijn in de makelaardij, maar in principe voor iedereen die zich bezig houdt met koop en verkoop, huur en verhuur, hypotheken, assurantiën, specifieke overeenkomsten etc., met name op het gebied van woningen.
 
Deelnemers zijn bijvoorbeeld (aankomend) medewerkers van makelaarskantoren, medewerkers van gemeenten, woningstichtingen, bouw- en aannemingsmaatschappijen of personen die werkzaam zijn in de voorlichting, binnen het bank- en verzekeringswezen, bij waterschappen, provincies en dergelijke. Ook is deze opleiding geschikt voor particulieren met interesse voor de vastgoedmarkt.

  
Structuur en inhoud
De opleiding is verdeeld in twee theorieonderdelen. Aanvullend dient de kandiaat zich voor te bereiden op een praktijktoets. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Onderdeel Recht
 • Privaatrecht
  Inleiding in het recht; Personen- en familierecht; Goederenrecht; Verbintenissen en contractrecht; Notariaat; Kadaster.
 • Publiekrecht
  Recht algemeen en staatsrecht; Woningwet, Huisvestingswet en Leegstandwet; Wro, Landinrichting en planschade; Onteigening en Wvg; Milieuwetgeving; Belastingen; Diverse wetten
Onderdeel Capita Selecta
 • Bouwkunde
  Algemene bouwkunde; Constructieve opbouw; Afwerking en installaties; Kwaliteitsbeoordeling, onderhoud en beheer
 • Vastgoedeconomie
  Markten; Economie en conjunctuur; Banken en financiële markten
 • Wonen
  Praktijkleer makelaardij; Koop, verkoop en veiling; Huur, verhuur en beheer; Financiering; Taxatieleer; Marketingbeleid
Onderdeel Praktijktoets
 • Kandidaten dienen aan de hand van een van te voren beschikbaar gesteld opdrachtenboek vijf opdrachten te maken en in te leveren bij het examenbureau SVMNIVO. De uitwerking van de opdrachten dient de kandidaat mondeling te verdedigen.
Voor de Assistent Makelaar zijn vier zogenaamde kerntaken geformuleerd. Hieronder wordt verstaan een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen, kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Deze kerntaken worden uitvoerig beschreven op www.svmnivo.nl.
 
  
Toelatingseisen
Om de opleiding met succes te kunnen volgen, wordt minimaal MBO-3 of VMBO-T (Mavo) werk- en denkniveau aanbevolen.
 
Het verdient aanbeveling (niet verplicht) dat u in grote lijnen weet wat er zoal op een makelaarskantoor speelt. 
 
Bij een afwijkende vooropleiding, opgedane praktijkervaring en dergelijke kunt u eventueel vooraf met de studiecoördinator overleggen.
 

Lestijden, -dagen en locatie
De opleiding Assistent Makelaar Wonen omvat 20 lesavonden en gaat twee keer per jaar start. De opleiding wordt verzorgd in onze trainingsaccommodatie in Heerenveen. Neemt u voor de exacte startdata contact op met de studiecoördinator of bezoek de studiekalender.
 
De lesavonden zijn op dinsdag van 18.30 - 21.30 uur. Gedurende de schoolvakanties zijn er normaliter geen lessen.
 

Studiebelasting en examinering
Naast de lessen heeft u gemiddeld zo’n 4 tot 5 uur per week nodig voor de bestudering van de theorie en het maken van opdrachten.
 
Na afloop van de opleiding kunt u deelnemen aan een examen. Het examen wordt afgenomen door SVMNIVO, hét exameninstituut binnen de vastgoedbranche.
 
De examinering van de theoretische onderdelen vindt plaats in de vorm van een flextoets. Dit houdt in dat u op een door uzelf gekozen tijdstip het examen kunt afleggen in één van de 20 toetscentra verspreid over het land. U kunt hiervoor o.a. op onze eigen locatie in Heerenveen terecht.

De praktijktoets bestaat uit een aantal opdrachten, die mondeling verdedigd dienen te worden.
 
Na het behalen van de examens ontvangt u het SVMNIVO diploma ‘Assistent Makelaar Wonen’. Als u geen examens aflegt ontvangt u in ieder geval een OTS InterStudie certificaat als bewijs van deelname.
 
Personen die het SVMNIVO diploma Assistent Makelaar bezitten mogen de titel A-RMT gebruiken en komen in het openbaar register Assistent Makelaar van Vastgoedcert. Zij mogen tevens het A-RMT logo gebruiken.
 
 
 

Begeleiding
Met vragen, voor adviezen, hulp e.d. kunt u gedurende de opleiding te allen tijde terecht bij de studiecoördinator. Hij is het eerste aanspreekpunt binnen de opleiding. Ook is het mogelijk de docenten die verbonden zijn aan de opleiding te raadplegen voor specifieke vragen over een bepaald onderwerp.

  
Investering
De deelnamekosten bedragen € 1.295,- (excl. BTW) per persoon voor de gehele opleiding. Het is ook mogelijk per module in te schrijven. In dat geval gelden de volgende tarieven (excl. BTW):
 • Module Rechten € 695,-
 • Module Capita Selecta € 695,-
Alle genoemde kosten zijn inclusief:
 • studiemappen, readers e.d.
 • koffie/thee en lunch
 • mogelijkheid om tussentijds docenten te raadplegen (‘helpdesk’ functie)
maar exclusief:
 • studieboeken, waarbij u rekening moet houden met een gemiddelde richtprijs van € 125,- (incl. BTW)
 • examenkosten SVMNIVO*; € 149,- per flextoets; € 492,- voor praktijktoets
  (* examenprijs per 10 februari 2020 excl. BTW)
De studieboeken worden in beginsel via OTS InterStudie besteld. Een aantal is namelijk niet via de reguliere boekhandel verkrijgbaar. Daarnaast heeft u voor deze opleiding tevens een wettenverzameling nodig. De kosten hiervan bedragen éénmalig ± € 75,- (incl. BTW). Met uw inschrijving geeft u OTS InterStudie opdracht zorg te dragen voor de te bestellen boeken.
 
 
 
Meer informatie
Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met de heer J.W. Ots, studiecoördinator VastgoedTrain van OTS InterStudie, telefoon (0513) 636 090, of via e-mail: info@ots.nl
 
   
 
Mogelijke vervolgstudies 

 

Inschrijven
 » meer...