Opleiding Basistheorie Vastgoeddeskundige

 

Doelgroep

De opleiding Basistheorie Vastgoeddeskundige leidt op voor het landelijk erkende SVMNIVO-examen. De opleiding is niet alleen bedoeld voor degenen die een functie zoeken in de makelaardij, maar in principe voor iedereen die zich bezig houdt met koop en verkoop, huur en verhuur, hypotheken, assurantiën, specifieke overeenkomsten etc., zowel op het gebied van woningen, bedrijfsonroerend goed als agrarisch onroerend goed. Hiermee worden bedoeld functionarissen die werkzaam zijn binnen het bank- en verzekeringswezen, bij waterschappen, gemeentes, provincies en dergelijke. De opleiding is echter ook bedoeld voor personen die op dit moment niet direct werkzaam zijn in de branche, maar zich er wel graag in willen verdiepen.

 

Structuur en inhoud

Binnen de opleiding wordt een vijftal modules behandeld: Bouwkunde, Privaatrecht, Publiekrecht, Financiën & Fiscaliteiten en Vastgoedeconomie. Aanvullend op deze opleiding kan gekozen worden voor een specialisatiemodule per kamer. Hieronder worden de modules nader omschreven.

 • Bouwkunde
  Algemene vakkennis; architectuur; bouwmaterialen; bouwkundige constructies en hun functies; voorschriften; enige kennis van aanverwante technische vakken; onderhoud; bestektekeningen leren lezen; afwerking en installaties van bouwwerken. Bouwkunde is verdeeld in de onderdelen A en B.
   
 • Privaatrecht
  Personen- en familierecht; erfrecht; vermogensrecht; goederenrecht; verbintenissen- en overeenkomstenrecht; ondernemingsrecht en faillissementsrecht; procesrecht; notariaat; kadaster.
   
 • Publiekrecht
  Staatsrecht; algemeen bestuursrecht; woningwet; huisvestingswet en leegstandwet; wet op de ruimtelijke ordening; wet op de stads- en dorpsvernieuwing; landschapsinrichtingwet; bestuurscompensatie; onteigeningswet; milieuwetgeving.
   
 • Financiën & Fiscaliteiten
  Financiële analyse van bedrijfsgegevens; financieel rekenen; vastgoedfinanciering en hypotheken; kosten en kostprijsberekeningen; ondernemingsplanning; basis taxatieleer onroerende zaken; indirecte belastingen (m.n. overdrachtsbelasting en BTW); directe belastingen (m.n. inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting); specifieke met vastgoed samenhangende belastingheffing (zoals ozb).
   
 • Vastgoedeconomie
  Vastgoedmarkten; concurrentie; conjunctuur/vastgoedcyclus; het lezen van statistieken en tabellen; financiële markten.

Aanvullend hierop kan gekozen worden voor de cursus Praktijkleer Wonen of Agrarisch en Landelijk Vastgoed & Rentmeester (ALV&R). .

 • Praktijkleer Wonen
  Taak, functie en bevoegdheden van de makelaar; soorten van onroerend goed; koop en verkoop; huur, verhuur en beheer; hypotheken; taxatieleer; marketing.
  klik voor meer info
   
 • Praktijkleer ALV & Rentmeester
  Oriëntatie landelijk gebied; landbouw, algemene landbouwkunde; bos, natuur, landgoederen en commerciële objecten; overige privaatrechtelijke aspecten landelijk vastgoed; overige publiekrechtelijke aspecten landelijk vastgoed en functiewijziging; grondbeleid.
  klik voor meer info

 

Toelatingseisen

Het staat een ieder vrij de opleiding te volgen. Om de opleiding echter met succes te kunnen volgen, wordt minimaal MBO-4 werk- en denkniveau aanbevolen. Bij een afwijkende vooropleiding, opgedane praktijkervaring en dergelijke is overleg vooraf met de studiecoördinator gewenst.

 

Lestijden, -dagen en locaties

De opleiding omvat een tweetal studieseizoenen en wordt verzorgd in Heerenveen op de maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur gedurende de periode september - mei/juni.

In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld met sommige feestdagen) kan een enkele keer worden uitgeweken naar een alternatieve avond in de betreffende lesweek. Gedurende de schoolvakanties zijn er geen lessen.

Het is ook mogelijk de complete opleiding of bepaalde modules in zelfstudie te doen.

 

Studiebelasting en examens

Naast de lesavonden heeft u gemiddeld ca 8 tot 10 uur per week nodig voor de bestudering van de theorie en het maken van opdrachten. Jaarlijks worden er twee of drie verschillende modules verzorgd. Het is mogelijk om op meerdere momenten per jaar te starten met de opleiding. De startmomenten zijn jaarlijks omstreeks begin september, begin november en halverwege januari. Neemt u voor de exacte startdata contact op met de studiecoördinator of bezoek de studiekalender.

Gedurende de opleiding worden regelmatig oefenvragen uitgereikt. Dit gebeurt om u bekend te laten raken met de wijze van examinering en de moeilijkheidsgraad van de examens. De examinering vindt plaats in de vorm van een flextoets. Dit houdt in dat u op een door uzelf gekozen tijdstip het examen kunt afleggen in één van de COEL toetscentra verspreid over het land, waaronder ons eigen toetscentrum in Heerenveen.

 

Begeleiding

Met vragen, voor adviezen, hulp e.d. kunt u gedurende de opleiding te allen tijde terecht bij de studiecoördinator. Hij is het eerste aanspreekpunt binnen de opleiding. Ook is het mogelijk de docenten die verbonden zijn aan de opleiding te raadplegen voor specifieke vragen over de betreffende module.

 

Investering

Voor de opleiding is het mogelijk per module in te schrijven. De volgende tarieven zijn van toepassing (excl. BTW):

Bouwkunde

790,-

Privaatrecht

- 675,-

Publiekrecht

- 675,-

Financiën & Fiscaliteiten

- 675,-

Vastgoedeconomie

- 425,-

 

Alle genoemde kosten zijn inclusief:

 • studiemappen, readers e.d.
 • mogelijkheid om tussentijds docenten te raadplegen (‘helpdesk’ functie)

maar exclusief:

 • studieboeken, waarbij u rekening moet houden met een gemiddelde richtprijs van € 100,- (incl. BTW) per module
 • examenkosten SVMNIVO*; ca € 150,- per vak excl. BTW (bouwkunde 2 examens)

  * kijk voor alle exacte examenprijzen op www.svmnivo.nl

De studieboeken worden in beginsel via OTS InterStudie besteld. Een groot aantal is namelijk niet via de reguliere boekhandel verkrijgbaar. Daarnaast heeft u voor de juridische modules tevens een wettenverzameling nodig. De kosten hiervan bedragen éénmalig ± € 80,-. Met uw inschrijving geeft u OTS InterStudie opdracht zorg te dragen voor de te bestellen boeken.

Betaling in termijnen is mogelijk indien u zich inschrijft voor de gehele opleiding. U betaalt dan maandelijks een relatief klein bedrag vermeerderd met 5% administratiekosten. Termijnbetaling geschiedt alleen aan de hand van automatische incasso. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, kunt u dit vermelden op het inschrijfformulier bij ‘opmerking’.

Studieboeken kunnen niet in termijnen worden betaald. Per studiejaar ontvangt u hiervoor een factuur die in één keer dient te worden voldaan.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met de heer J.W. Ots, studiecoördinator VastgoedTrain van OTS InterStudie, telefoon (0513) 636 090, of via e-mail: info@ots.nl.

 


  

Mogelijke vervolgstudies

 


 

Inschrijven
 » meer...