Bijzondere overeenkomsten en bedingen

 
Inhoud
In deze cursus staan we uitgebreid stil bij de relevante juridische aspecten rondom de overeenkomst, mede aan de hand van recente rechtspraak.
Behandeld worden thema’s als:
 • de makelaar als bode; en de gevolgen daarvan bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 • de schriftelijkheidsvereiste; en de gevolgen van het ontbreken daarvan bij de levering en de staat waarin het object geleverd moet worden.
 • bedenktermijnen; het verschil tussen de wettelijke en overeengekomen termijnen
 • de contractuele boete; altijd 10%?
 • ABC-transacties; de valkuilen
 • huurkoop; de (on)mogelijkheden
 • het financieringsvoorbehoud; de juiste ontbindende voorwaarde
 • de halalhypotheek; wat is dat eigenlijk?
   
Studiepunten
 • NRVT (Wonen, BV/GZV,  LAV, WOZ): 3
 • VastgoedCert (Wonen BV, LV): 3
 • VastgoedPRO: 3
 • RICS: 3 
 
Prijs
Virtueel € 179,50 excl. BTW per dagdeel (bestaande relaties ontvangen 10% korting)
 
 
Locaties en data 2023
Zie hiervoor het inschrijfformulier.