Interactieve examentraining

 

OTS InterStudie biedt verschillende vormen van examentraining. Naast het volgen van mondelinge lessen die af en toe worden georganiseerd, zijn er ook trainingen via internet (OTS MemoTrainer) of via Cd-rom (MöhltiMedia).

 

 

 

OTS MemoTrainer

Kennis- en examentrainingen makelaardij en financiële diensten via internet.

 

Deze trainingen via internet zijn een goede aanvulling op een lopende studie want de oefenvragen zijn volledig afgestemd op de eisen SVMNIVO (VastgoedCert) en SEFD. Door gebruik te maken van de intelligente MemoTrainer- software zijn in deze trainingen zeer effectief en relatief goedkoop. U kunt hiermee uw kennis verdiepen en het begeleidt en traint u voor de examens van verschillende vakmodules.

 

U kunt desgewenst iedere dag (en 9 maanden lang) een nieuwe set oefenvragen maken. Het systeem geeft aan wat goed of fout is, houdt de score bij en zoekt naar de zwakke plekken in uw kennis en zal dan bij volgende sessies hierover meer vragen gaan stellen. U kunt ook instellen hoe vaak, wanneer en of u per vakonderdeel of over de hele stof vragen wilt krijgen zoals bij het examen. Het zijn dus niet alleen examentrainingen maar ze zijn ook, parallel aan de studie, als oefenstof te gebruiken.

 

Er zijn trainingen voor de makelaardijvakken:

  • Financiën, Fiscaliteiten en Taxaties
  • Vastgoedeconomie
  • Bouwkunde
  • Bouwmaterialenherkenning
  • Juridische aspecten 1 en 2
  • Aanvullende basistheorie Wonen/MKB

En voor de WFT financiëel adviseursvakken:

  • WFT Hypotheken (gecombineerd met SEH erkend)
  • WFT Levensverzekeringen
  • WFT Schadeverzekeringen
  • WFT Consumptief krediet

Meer informatie of een cursus bestellen? Kijk in onze catalogus.


  

Repertorium Cd-rom

Middels de interactieve Repertorium Cd-rom kan een groot aantal begrippen, hun onderlinge samenhang alsmede de context, spelenderwijs en op een prettige, eigentijdse manier met moderne middelen worden geraadpleegd en bestudeerd.

 

Daarnaast kan deze Cd-rom, bij het doornemen van de lesboeken, als digitaal naslagwerk of woordenboek dienen, zodat de betekenis van gehanteerde begrippen snel opgezocht en doorgelezen kan worden. Het studeren wordt zo meer afwisselend, aangenamer en een meer ontspannen bezigheid.

 

Bovendien zijn nu voor alle modules, bij de uitleg van begrippen die ooit in examenoefenopgaven zijn voorgekomen, (gedetailleerde) uitwerkingen toegevoegd van de bijbehorende, bewerkte en aangescherpte examenoefenopgaven. Ideaal als voorbereiding op de diverse betreffende SVMNIVO-examens.

 

Klik hier voor meer info over de Repertorium CD ROM Makelaardij


 

 

 

Inlogcodes voor Proefexamens flextoets SVMNIVO

Kandidaten kunnen inlogcodes voor Proeftoetsen kopen bij SVMNIVO. Met zo'n inlogcode is het mogelijk drie keer in te loggen in één examen. U krijgt steeds (een deel) andere vragen. De vragen komen niet uit de 'echte' databank, maar zijn daar wel van afgeleid. De Proefexamens zijn een goede voorbereiding op de SVMNIVO examens.

 

De inlogcodes kosten € 20,00 (vrij van BTW) per examen. Aanvragen van deze codes gaat via uw account van SVMNIVO.