Hercertificering VastgoedCert en Permanente Educatie NRVT

+ PE brancheverenigingen 2020

 

Aan makelaars en taxateurs worden in de praktijk steeds hogere eisen gesteld. Om daaraan adequaat tegemoet te komen is ook veel kennis nodig. Maar kennis moet verworven en onderhouden worden.   

 

Voor NRVT geldt in 2020 voor alle kamers (m.u.v. Wonen) een minimum aantal te behalen PE-punten van 20 punten. De punten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief gedeelte en de vrije ruimte. De verdeling is als volgt:
 
I.    verplicht: 6 punten per kamer
II.   facultatief*: 9 punten
III.  vrije ruimte*: 5 punten (25%)
 
* Wanneer u in meer dan één kamer bent ingeschreven, gelden de 9 punten facultatief en de 5 punten vrije ruimte voor alle kamers. U kunt een facultatieve cursus en het vrije deel dus voor meerdere kamers gebruiken. Teveel punten mag u meenemen naar het volgende jaar.
 

Voor Wonen geldt bovenstaande niet, maar dient u 30 verplichte punten te behalen.

Zie onderstaande tabel voor het overzicht.

Ingeschreven in: I. Verplicht II. Facultatief III. Vrij Totaal
Kamer Wonen 30 0 0 30
Kamer BV 0 15 5 20
Kamer LAV 0 15 5 20
Kamer WOZ 6 9 5 20

 

 

 

 

 


Per extra kamer komt er een facultatieve dag bij.


Bekijk ook deze opleidingseisen op de site van NRVT.  

    


VastgoedCert heeft m.i.v. dit jaar een tweetal regelingen, een oude en een nieuwe. De nieuwe regeling is alleen van kracht als m.i.v. 2020 uw nieuwe certificatieperiode van 5 jaar weer in gaat; anders geldt de oude. Binnen de nieuwe regeling dient u een niveaumeting af te leggen. Voor de oude regeling geldt in 2020 voor alle kamers een minimum aantal te behalen PE-punten van 12. De punten zijn verdeeld in een verplicht deel en een facultatief gedeelte. De verdeling is als volgt:
 
I.    Verplichte dag 2020 VastgoedCert (6 punten) 
II.   Factultatief: Cursusdag naar keuze voor de betreffende kamer (6 punten)
 
Wanneer u in meer dan één kamer bent ingeschreven, dient u per extra kamer 6 extra punten te behalen. Wanneer een cursusdag is goedgekeurd voor meerdere kamers, zal deze automatisch ook voor die kamers het vermelde aantal punten opleveren.
 

Zie onderstaande tabel voor het overzicht.

Ingeschreven in: I. Verplicht II. Facultatief Totaal
1 werkkamer Verplichte dag 2020 1 x keuzedag (6) 12
2 werkkamers Verplichte dag 2020 2 x keuzedag (12) 18
3 werkkamers Verplichte dag 2020 3 x keuzedag (18) 24

 

Bekijk het hercertificeringsoverzicht van VastgoedCert.       

 

Gratis studieadvies

Als u gecertificeerd bent in meerdere kamers kunnen wij ons goed voorstellen dat u ‘door de bomen het bos niet meer ziet’ en daardoor niet meer weet met welke en hoeveel cursusdagen u jaarlijks aan uw verplichtingen voldoet voor alle instanties. Onze cursussen staan per kamer gerubriceerd. Bij iedere cursusomschrijving staat vermeld hoeveel punten of uren deze oplevert. Wilt u een gratis studieadvies op maat? Stuur dan een e-mail naar info@ots.nl.


Klik hier voor het overzicht van alle cursussen die wij aanbieden in het kader van Hercertificering en PE 2020.

                 
 

Komt u er niet uit? Neem contact met ons op via telefoon (0513) 636 090.

 

Studiepunten en examinering

Aan de cursussen zijn geen examens verbonden. Uw afmelding in de betreffende registers wordt automatisch door ons geregeld.

 

Cursusaanbod gerangschikt op vakgebied:

 
Cursusaanbod Wonen 2020
 
Cursusaanbod Bedrijfsmatig Vastgoed 2020
 
Cursusaanbod Landelijk & Agrarisch Vastgoed 2020
 
Cursusaanbod WOZ 2020