Specialisatie Agrarisch en Landelijk Vastgoed en/of Rentmeester

 

De structuur van het Nederlandse platteland is de laatste jaren voortdurend in beweging. Agrarische bedrijfsgebouwen en -gronden wisselen van eigenaar of bestemming. Deze ontwikkelingen als bedrijfsovername, -verplaatsing, -sluiting of bedrijfsvergroting vragen om specialisten met kennis van zaken. Zaken die alles te maken hebben met waardebepalingen bij aan- en verkoop of financiering van gebouwen en gronden met de daarbij behorende productierechten alsmede het beheer.

 

Cursus Praktijkleer Agrarisch en Landelijk Vastgoed & Rentmeester

In het verleden is deze cursus aangeboden onder de noemer Agri Vastgoed. Later werd de cursus aangepast naar Aanvullende theorie Landelijk Vastgoed. In opdracht van de NVR is daarop aansluitend de cursus Aanvullende theorie Rentmeester bij gekomen. Sinds 1 januari 2019 zijn deze cursussen vervolgens gecombineerd tot één nieuwe cursus, te weten Praktijkleer Agrarisch en Landelijk Vastgoed & Rentmeester.

 

Training Praktijktoets Landelijk Vastgoed

Ter aanvulling op de cursus Praktijkleer Agrarisch en Landelijk Vastgoed & Rentmeester of de cursus Aanvullende theorie Landelijk Vastgoed biedt OTS InterStudie de training ter voorbereiding op de praktijktoets LV. Om gecertificeerd te kunnen worden in het register van VastgoedCert en/of NRVT dient de praktijktoets LV met goed gevolg te worden afgelegd. Deze training bereidt u hierop voor. Let op: in 2020 wordt deze training voor het laatst aangeboden in het kader van de overgangsregeling. 

Voordat u de praktijktoets mag afleggen dient u het bezit te zijn van het certificaat Praktijkleer Agrarisch en Landelijk Vastgoed & Rentmeester of certificaat Aanvullende theorie LV (was te behalen t/m 15 oktober 2018).

 

Modules Rentmeesterprakijk

Inspelend op bovenstaande ontwikkelingen heeft OTS InterStudie in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) een opleidingstraject opgezet tot rentmeester. De cursus Praktijkleer Agrarisch en Landelijk Vastgoed & Rentmeester en de modules Rentmeesterpraktijk maken hiervan deel uit.

 

Klik om het stroomschema te bekijken welke wegen u moet volgen om makelaar, taxateur en/of rentmeester te worden (vanaf 15 oktober 2018)

 

Klik om ook het schema van SVMNIVO te bekijken

 

 

 

ALV & Rentmeester
 » meer...


Taxatieleer LAV
 » meer...


Vakvaardigheden LAV
 » meer...


Praktijktoets LV
 » meer...


Rentmeesterpraktijk
 » meer...