Specialisatie Landelijk Vastgoed

 

De structuur van het Nederlandse platteland is de laatste jaren voortdurend in beweging. Agrarische bedrijfsgebouwen en -gronden wisselen van eigenaar of bestemming. Deze ontwikkelingen als bedrijfsovername, -verplaatsing, -sluiting of bedrijfsvergroting vragen om specialisten met kennis van zaken. Zaken die alles te maken hebben met waardebepalingen bij aan- en verkoop of financiering van gebouwen en gronden met de daarbij behorende productierechten.

 

 

Cursus Landelijk Vastgoed (aanvullende theorie), de nieuwe cursus Agri Vastgoed

Voorheen werd deze cursus aangeboden onder de naam Agri Vastgoed. Deze cursus heeft tot
1 juli 2008 meegeteld als ‘Aanvullende theorie’ t.b.v. de kamer Landelijk Vastgoed van de stichting VastgoedCert. De cursus is nu vernieuwd en aangepast aan de nieuwe eind- en toetstermen van VastgoedCert. Daarbij is het nog steeds het geval dat deze cursus geldt als 'Aanvullende theorie', maar nu in de nieuwe vorm.

 

Deze cursus volgt op de opleiding Basistheorie Taxateur o.z.; het is echter niet noodzakelijk dat de opleiding Basistheorie volledig dient te zijn afgerond, alvorens met deze cursus 'Aanvullende theorie Landelijk Vastgoed' te mogen beginnen.


Training Praktijktoets Landelijk Vastgoed

Ter aanvulling op de cursus Aanvullende theorie Landelijk Vastgoed biedt OTS InterStudie de training ter voorbereiding op de praktijktoets LV. Om gecertificeerd te kunnen worden in het register van VastgoedCert dient de praktijktoets LV met goed gevolg te worden afgelegd. Deze training bereidt u hierop voor.

 

Voordat u de praktijktoets mag afleggen dient u het bezit te zijn van het diploma Aanvullende theorie LV (of vergelijkbaar).

 


Cursus Taxeren LV in de praktijk

Eveneens ter aanvulling op de cursus Aanvullende theorie Landelijk Vastgoed biedt OTS InterStudie de cursus Taxeren LV in de praktijk. Dit is een praktijkgerichte cursus waarin alle facetten van taxeren in landelijk gebied worden behandeld. Deze cursus is te volgen voorafgaand aan de training Praktijktoets, maar ook na afloop.Aanvullende theorie
 » meer...


Taxeren in praktijk
 » meer...


Praktijktoets LV
 » meer...