Masterclass: Omgevingsrecht bij gebieds- en planontwikkeling

 

Inhoud
Tijdens deze masterclass wordt de theorie van de formele wetgeving omgevingsrecht afgewisseld met een interessante praktijkcasus over gebiedsontwikkeling, waarbij u een stakeholderanalyse maakt van het krachtenveld en daarbij een aanzet geeft tot een plan van aanpak.


Voor wie?
Voor toezichthouders, bestuurders of managers die op zoek zijn naar meer verdieping binnen het vakgebied. Bij deelname is het aan te raden dat u beschikt over voldoende basiskennis over omgevingsrecht bij gebieds- en planontwikkeling, met belangrijk accent op het grondexploitatieinstrumentarium in de WRO.


Docent
Docent Jerry de Rijke is specialist in het omgevingsrecht en heeft meer dan 20 jaar ervaring in de ruimtelijke ordening en op het gebied van omgevingsvergunningen. Daarnaast houdt Jerry zich intensief bezig met campusontwikkeling, de koepelvergunning (complexvergunning), gebiedsontwikkeling en uiteraard de Omgevingswet.
 

Leerdoelen
Na afloop van deze training bent u nog beter in staat om een goede inschatting te maken van de kansen en risico’s bij plan- en gebiedsontwikkeling in relatie tot het omgevingsrecht. Tevens krijgt u inzicht in de laatste ontwikkelingen rondom het omgevingsrecht.

 

Studiepunten/-uren

  • NRVT (Wonen, BV/GZV, LV, WOZ): 6 
  • VastgoedCert (Wonen, BV, LV): 6 
  • VastgoedPRO: 6
  • RICS: 6

 

Prijs
€ 499,- excl. BTW per dag (bestaande relaties ontvangen 10% korting)

 

Locaties en data 2023

Zie hiervoor het inschrijfformulier.