Training Praktijktoets Wonen

  

Doelgroep

De training Praktijktoets Wonen is bedoeld voor degenen die zich willen certificeren in het register van de stichting VastgoedCert, kamer Wonen. Voor uitgebreide informatie betreffende de certificeringsregeling kunt u terecht op www.vastgoedcert.nl.

 

Structuur en inhoud

De training is sterk individueel gericht. Er wordt gewerkt met kleine groepen van 5 of 6 personen, waarbij deze personen op een aantal vlakken tevens individueel gecoached worden. Vóór aanvang van de training kan eventueel een intakegesprek plaatsvinden. Het basisprogramma bestaat uit 8 dagdelen. De invulling wordt hieronder nader toegelicht:

 • Theoretische kennis/zelfstudie
  Het theoretisch onderdeel bestaat enerzijds uit een lesonderdeel waarbij de trainer zorgt dat de kennis van de deelnemer wordt opgefrist. Het gaat hierbij om algemene kennis van de makelaardij; het kennen en het kunnen toepassen van de verschillende waarderingsmethodes etc. en een aantal onderwerpen die op verzoek van de deelnemer dienen te worden behandeld.

Daarnaast dient de deelnemer in zelfstudie een aantal gegevens te verzamelen. De deelnemer dient zich de locale omstandigheden eigen te maken, moet weten wat er in de regio speelt, dient de markt te kunnen toetsen en doet eveneens ervaring op in het snel maken en schrijven van een taxatierapport.

 • Evaluatie/toetsing vaardigheden
  Het voorgaande wordt geëvalueerd en getoetst in een persoonlijk gesprek met de trainer. Samen wordt gekeken waar eventuele hiaten zitten. De trainer adviseert waar de deelnemer nog meer aandacht aan dient te besteden.

 

 • Praktijk
  Het praktijkonderdeel bestaat uit het leren beoordelen van verschillende objecten. Er wordt een aantal woningen opgenomen, waarbij vervolgens de deelnemer de gegevens verder uitwerkt. Vooral het beredeneren van de totstandkoming van de waarde speelt hier een belangrijke rol. Centraal voor alle objecten staat het kunnen motiveren van de taxatie.
 • Coaching
  De trainer is te allen tijde beschikbaar om de deelnemer te assisteren bij de werkzaamheden die de deelnemer uitvoert en zal de deelnemer ook steeds beoordelen. De trainer beschikt over een uitgebreid handboek dat dient als leidraad voor de toetsing. Mede aan de hand van dit handboek bereidt de trainer de deelnemer zo goed mogelijk voor op de praktijktoets.

 

 • Regionale aanvulling
  Om over voldoende regionale kennis te beschikken kan al naar gelang de behoefte van de deelnemer de trainer samen met de deelnemer het gebied verkennen waar de deelnemer werkt of komt te werken. Ook kunnen enkele praktijkbijeenkomsten worden georganiseerd die zich specifiek richten op de plaatselijke bekendheid van de deelnemer in zijn/haar werkgebied. Deze extra aanvulling valt buiten het basisprogramma.

De training wordt inhoudelijk verzorgd door een ruim ervaren Register Makelaar-taxateur o.z.


Toelatingseisen

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van één van de volgende diploma's: SVMNIVO Basistheorie Taxateur o.z. + Aanvullende theorie Wonen, SVMNIVO-diploma Makelaar-taxateur o.z., SVM-diploma Makelaardij, NFM-diploma, HBO-makelaardijdiploma (Hanze, Fontys).

 

 

Lestijden, -dagen en -locatie

De training gaat telkens van start zodra er zich 5 of 6 personen hebben ingeschreven en bestaat uit 4 lesdagen (8dagdelen) die gemiddeld eens per 3 weken worden verzorgd. Een deel van de training vindt plaats in Heerenveen. Voor de praktijkobjecten worden in Friesland de plaatsen Leeuwarden en/of Heerenveen/Joure bezocht. Andere praktijkobjecten zijn afhankelijk van de herkomst van de deelnemers.

 

Bij voldoende deelname wordt de training ook in een andere regio georganiseerd.  

 

 

Studiebelasting en examinering

Naast het bijwonen van de trainingsdagen dienen deelnemers de nodige tijd te steken in het vergaren van regionale kennis en het uitwerken van taxatieopdrachten en dergelijke. Gelet op de reeds verworven kennis bij de deelnemers kan de benodigde tijd per persoon sterk variëren.

 

Deelnemers kunnen zich te allen tijde inschrijven voor de praktijktoets van SVMNIVO. Zij worden opgeroepen zodra er minimaal zeven deelnemers zijn ingeschreven. Het verdient aanbeveling zich hiervoor gedurende of na afloop van de training in te schrijven. Mochten er na een jaar nog niet voldoende inschrijvingen zijn, dan wordt de SVMNIVO praktijktoets met minder dan zeven kandidaten afgenomen.

 

De praktijktoets zal bestaan uit twee taxatieopdrachten en het beantwoorden van een twintigtal schriftelijke open vragen. De taxatieopdrachten bestaan uit het taxeren van een tweetal woningen waaronder een appartement. De taxatiepanden zullen in één van de gemeenten liggen van de agglomeratie waarvoor de kandidaat zich heeft ingeschreven.

 

De praktijktoets omvat een volledige dag. ‘s Ochtends worden de objecten bezocht en getaxeerd; ‘s middags worden de taxaties uitgewerkt. Dit uitwerken geschiedt aan de hand van een gestandaardiseerd programma op de computer met de naam ‘Robbie’, welke is gebaseerd op standaard modellen.

 

Ter extra voorbereiding op de praktijktoets kunnen deelnemers zich van tevoren inschrijven voor een oriënterend gesprek bij SVMNIVO. Ook is het mogelijk een proef praktijktoets bij te wonen. Een uitgebreide toelichting van de SVMNIVO praktijktoets staat beschreven op www.svmnivo.nl.

 


Begeleiding

Met vragen, voor adviezen, hulp e.d. kunt u gedurende de training te allen tijde terecht bij de studiecoördinator. Hij is het eerste aanspreekpunt binnen de training. Ook is het altijd mogelijk de trainer te raadplegen voor specifieke vragen over bepaalde onderwerpen.

 


Investering

De deelnamekosten bedragen € 1.495,- (excl. BTW) per persoon. 

Genoemde kosten zijn inclusief:

 • readers, studiemappen, studiewijzers, taxatierapporten, examendemo etc.
 • koffie, thee en lunch
 • mogelijkheid om tussentijds trainer/coach te raadplegen (‘helpdesk’ functie)

maar exclusief:

 • SVMNIVO examengeld, te weten € 1.500,- (excl. BTW; examenprijs per 1 januari 2013)

Verder wordt aangeraden het volgende aan te schaffen, voor zover u hierover nog niet beschikt:

 • Taxatieleer Vastgoed 1, G.G.M. ten Have, Noordhoff Uitgevers

U kunt dit boek ter waarde van ± € 60,- (incl. BTW) aanvragen bij OTS InterStudie. Zie hiervoor het inschrijfformulier.

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met de heer J.W. Ots, studiecoördinator VastgoedTrain van OTS InterStudie, telefoon (0513) 636 090, of via e-mail info@ots.nl.

 

Klik hier voor een inschrijfformulier (pdf)

 

 

 

 

Mogelijke vervolgstudies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven
 » meer...