Praktijkleer Wonen)

 

 

Nieuw vanaf 1 juli 2008

Tot 1 juli 2008 gold een overgangsregeling met betrekking tot examinering en certificering van makelaars. Na 1 juli is een nieuwe regeling van kracht. Belangrijkste wijziging is dat de naam van de opleiding en examens Makelaar-taxateur o.z. is gewijzigd in Basistheorie Taxateur o.z. en dat een aantal modules een nieuwe naam heeft gekregen. Binnen deze modules zijn er onderling enkele onderwerpen verschoven. Het oude Makelaardijleer is uit de opleiding gelicht en in deze aparte cursus gegoten.

 


Doelgroep

De cursus Wonen leidt op voor het landelijk erkende SVMNIVO-examen ‘Aanvullende theorie Wonen’ en is voortgekomen uit het vroegere Makelaardijleer. De cursus is niet alleen bedoeld voor degenen die een functie zoeken in de makelaardij, maar in principe voor iedereen die zich bezig houdt met koop en verkoop, huur en verhuur, hypotheken, assurantiën, specifieke overeenkomsten etc., zowel op het gebied van woningen, bedrijfsonroerend goed als agrarisch onroerend goed.

Hiermee worden bedoeld functionarissen die werkzaam zijn binnen het bank- en verzekeringswezen, bij waterschappen, gemeentes, provincies en dergelijke. De cursus is echter ook bedoeld voor personen die op dit moment niet direct werkzaam zijn in de branche, maar zich er wel graag in willen verdiepen.

 


Structuur en inhoud

Binnen de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Inleiding makelaardij
  Taak, functie en bevoegdheden van de makelaar; soorten van onroerend goed; werken als makelaar in de praktijk; informatieverschaffing; aansprakelijkheid van de makelaar; taxatiewerkzaamheden.

 

 • Koop en verkoop
  Koop in de wet; koopovereenkomsten; onderhandelen; algemene voorwaarden; voorwaardelijke verbintenissen; conformiteit; eigendomsverkrijging; optie; veiling; koop en publiekrecht; koop en aanneming; ABC-contracten; monumenten.

 

 • Huur, verhuur en beheer
  Huur in het algemeen; beheer van vastgoed; verplichtingen van huurder en verhuurder; huurtoeslagenwet; huur van woonruimte; einde van huurovereenkomst; medehuur; huurprijzen woonruimte; huur van bedrijfsruimte; huurprijzen bedrijfsruimte; subsidiemogelijkheden.

 

 • Hypotheken
  Hypotheekrecht; pandrecht; inhoud van de akte; einde van hypotheekrecht; financiering; risicoprofiel; hypotheekvormen; geld, rente en andere vergoedingen; Nationale Hypotheek Garantie.

 

 • Taxatieleer
  Inleiding taxeren; verschillende methodes van waardepaling; kennis van de waardebegrippen; rapportage.

 

 • Marketing
  Inleiding marketing; marketing mix; strategie; doelstellingen; marketingplan; communicatie; consumentengedrag; marktsegmentatie; marktonderzoek; meso-omgeving; product; promotie; prijs en plaats.

 


Toelatingseisen

Om de cursus met succes te kunnen volgen, wordt minimaal MBO werk- en denkniveau aanbevolen. Daarnaast verdient het de aanbeveling (niet verplicht) dat u in het bezit bent van een introductie- of basis- makelaarsdiploma of met een dergelijke opleiding bezig bent. Het is in ieder geval wenselijk dat u in grote lijnen op de hoogte bent van wat er in de makelaardij en op het gebied van vastgoed speelt. Bij een afwijkende vooropleiding, opgedane praktijkervaring en dergelijke kunt u eventueel vooraf met de studiecoördinator overleggen.

 

 


Lestijden, -dagen en locatie

De cursus Wonen gaat jaarlijks van start en wordt verzorgd in onze trainingsaccommodatie in Heerenveen. Neemt u voor de exacte startdata contact op met de studiecoördinator of bezoek de studiekalender. Gedurende de schoolvakanties zijn er normaliter geen lessen.

 


Studiebelasting en examinering

Naast de lessen heeft u gemiddeld zo’n 6 tot 8 uur per week nodig voor de bestudering van de theorie en het maken van opdrachten.


Na afloop van de cursus kunt u deelnemen aan een examen. Het examen wordt afgenomen door SVMNIVO, hét exameninstituut binnen de vastgoedbranche. De examinering vindt plaats in de vorm van een flextoets. Dit houdt in dat u op een door uzelf gekozen tijdstip het examen kunt afleggen in één van de toetscentra verspreid over het land. 


Na het behalen van het examen ontvangt u het SVMNIVO certificaat ‘Aanvullende theorie Wonen’. Als u geen examen aflegt ontvangt u in ieder geval een OTS InterStudie certificaat als bewijs van deelname.

 


Begeleiding

Met vragen, voor adviezen, hulp e.d. kunt u gedurende de cursus te allen tijde terecht bij de studiecoördinator. Hij is het eerste aanspreekpunt binnen de cursus. Ook is het mogelijk de docenten die verbonden zijn aan de cursus te raadplegen voor specifieke vragen over een bepaald onderwerp.

 


Investering

De deelnamekosten bedragen € 795,- (excl. BTW) per persoon.

Alle genoemde kosten zijn inclusief:

 • studiemappen, readers e.d.
 • koffie/thee en lunch
 • mogelijkheid om tussentijds docenten te raadplegen (‘helpdesk’ functie)

maar exclusief:

 • studieboeken, waarbij u rekening moet houden met een gemiddelde richtprijs van € 100,- (incl. BTW)
 • examenkosten SVMNIVO*, te weten € 149,- (* examenprijs per 1 januari 2014, excl. BTW))

De studieboeken worden in beginsel via OTS InterStudie besteld. Een aantal is namelijk niet via de reguliere boekhandel verkrijgbaar. Daarnaast heeft u voor deze module tevens een wettenverzameling nodig. De kosten hiervan bedragen éénmalig ± € 65,-. Met uw inschrijving geeft u OTS InterStudie opdracht zorg te dragen voor de te bestellen boeken.

 


Meer informatie

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met de heer J.W. Ots, studiecoördinator VastgoedTrain van OTS InterStudie, telefoon (0513) 636 090, of via e-mail: info@ots.nl.

 

 

 

 

 

Klik hier voor een inschrijfformulier (pdf)

 

 

 


Mogelijke vervolgstudies

 

 

Inschrijven
 » meer...