winkelwagen

aantal items: 0 / prijs:

Privaatrecht Vastgoed
Privaatrecht Vastgoed

11e druk, 2008. Privaatrecht vastgoed gaat in op de juridische consequenties die direct of indirect voorkomen uit de vastgoedwerkzaamheden van de makelaar o.g. Het boek maakt duidelijk onderscheid tussen de hoofdlijnen van de theorie en de meer gedetailleerde uitwerkingen. Hierdoor is Privaatrecht vastgoed heel toegankelijk voor studenten, die zich desgewenst kunnen beperken tot de hoofdlijnen. Maar dankzij de voorbeelden en uitwerkingen is dit boek ook zeer bruikbaar voor de professional, die met deze kennis in de dagelijkse praktijk zijn voordeel kan doen. In de nieuwe tiende druk zijn de meest recente wetswijzigingen verwerkt, o.a. op het gebied van erfrecht, koopovereenkomst, huurovereenkomst, schenking en aanneming van het werk. Ook de overige hoofdstukken zijn waar nodig geactualiseerd, waarmee dit standaardwerk geheel up-to-date en bruikbaar is.

Auteur: Croes, A.L.
Prijs € 69,50
Voorraad: 0
Artikelnummer 9789001000103
Aantal
Kortingscode