Opleiding tot rentmeester

 

De structuur van het Nederlandse platteland is de laatste jaren voortdurend in beweging. Agrarische ondernemers worden genoodzaakt onder invloed van marktontwikkelingen en overheidsmaatregelen (milieu en EU politiek) zich te bezinnen op de inzet van de productiefactor grond. Hierdoor groeit het agrarisch bedrijfsleven uit tot een dynamische commerciële sector.
 
Het sluiten van beheersovereenkomsten, bedrijfsvergroting, bedrijfssluiting, overdracht van melkquota; het zijn allemaal zaken die in het dagelijkse leven spelen. Daarnaast neemt de vraag naar grond voor niet-agrarisch gebruik (woningbouw, aanleg van wegen, spoorlijnen en industrieterreinen) sterk toe. Ook ontstaan in toenemende mate projecten ten behoeve van horeca, recreatie en toerisme. De gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid gaan steeds meer over tot een voorwaarden scheppend plattelandsontwikkelingsbeleid.

 

Door deze ontwikkelingen worden steeds vaker deskundigen ingeschakeld. Kortom komt het erop neer dat rentmeesters nodig zijn met kennis van zaken in het landelijk gebied.

 

Inspelend op deze ontwikkelingen heeft OTS InterStudie in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) een opleidingstraject opgezet. De cursus Aanvullende theorie Rentmeester en de modules Rentmeesterpraktijk maken hiervan deel uit.

 

Aanvullende theorie
 » meer...


Inschrijven
 » meer...


Rentmeesterpraktijk
 » meer...


Inschrijven
 » meer...