Cursus Taxatieleer LAV

  

 
De cursus Taxatieleer LAV is bedoeld voor degenen die een opleiding (agrarische) makelaardij of rentmeester volgen of hebben gevolgd en zich verder willen specialiseren op het gebied van taxeren van agrarisch onroerend goed. Deze cursus vormt een onderdeel van het te behalen Basisdiploma Taxateur LAV en maakt deel uit van het opleidingstraject NRVT Register Taxateur LAV.
 
 
Structuur en inhoud
 
Het betreft een cursus met de nadruk op het taxeren van agrarische en aanverwante landelijke objecten, gebaseerd op de eind- en toetstermen opgesteld door de NRVT. De onderwerpen zijn:
 
Taxatieleer
 • Inleiding taxatie: taxatieleer, feitenonderzoek; bestemmingsplan buitengebied, kadaster. 
 • Taxatiemethodieken: Vergelijkingsmethoden voor grond, verharding en inrichting; gecorrigeerde vervangingswaarde, discounted cash flow, huurwaarde kapitalisatie.
 • Meetinstructie 
Taxatiegrondslagen
 • Financiering agrarische objecten, taxatie voor financiering, banknormen, waarde in economisch verkeer, vervangingswaarde, verpachte waarde.
 • Vastgoedrekenen.
Bodemkundige achtergronden bij taxatie van landbouwgrond
 • Eigenschappen grond, grondsoorten, bodemprofielen, bodemgeschiktheidsbeoordeling (ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen, organische stof, voedingsstoffen, draagkracht e.d.) geschiktheid m.b.t. diverse bestemmingen (grasland, akkerbouw e.d.).
Agrarische bedrijfsgebouwen/bouwkunde
 • Constructies en bouwmaterialen, indeling, renovaties, milieuvoorschriften en bouwkosten, kwaliteit, bedrijfsinstallaties, verduurzaming toegespitst op verschillende typen agrarische bedrijfsgebouwen.
Waardebepaling agrarische bedrijven: taxeren in de praktijk
 • Een bezoek aan één of meerdere bedrijven (melkveehouderij, akkerbouw, pluimveehouderij etc.) en eventuele toelichting van de eigenaar/bedrijfsleider op de bedrijfsopzet en bedrijfsvoering. 
 • Aansluitend de beoordeling en waardebepaling van bedrijfsgebouwen, beoordelen bodem en bodemprofiel, landbouwkundige waardering van de grond, inventarisatie van andere zaken, zoals bestemmingsplan e.d. 
Nabespreking bedrijfsbezoeken
 • Aan de hand van de werkelijke taxatierapporten worden de excursiebedrijven besproken.
 
 
Toelatingseisen
 
Om deze cursus met succes te kunnen volgen verdient het aanbeveling dat u in het bezit bent van een makelaars- of rentmeesters diploma of een dergelijke opleiding volgt. Onze cursus Praktijkleer ALV&R vormt een goede basis voor deze cursus. 
 
Bij een afwijkende vooropleiding, opgedane praktijkervaring en dergelijke kunt u eventueel vooraf met de studiecoördinator overleggen. 
 
 
Lestijden, -dagen en locatie
 
De lessen van de cursus Taxatieleer LAV worden jaarlijks verzorgd omstreeks de periode maart-juni in onze cursusaccommodatie in Heerenveen. Indien fysieke lessen niet tot de mogelijkheden behoren, worden de lessen virtueel aangeboden. 
 
 
Studiebelasting en examinering
 
De cursus omvat 10 dagdelen of 5 dagen. Naast de cursusdagen heeft u gemiddeld ca 6 uur per week nodig voor het uitwerken van opdrachten.
 
Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. 
 
Nadat u zowel de cursus Praktijkleer ALV&R als de cursus Taxatieleer LAV heeft gevolgd kunt u het examen Algemene Taxatieleer en Taxatieleer LAV afleggen bij SVMNIVO. Dit zijn flextoetsen die gedurende het hele jaar worden aangeboden op alle COEL toetslocaties verspreid over Nederland. Dit kan ook op onze toetslocatie in Heerenveen.
 
 
 
Begeleiding
 
Met vragen, voor adviezen, hulp e.d. kunt u gedurende de cursus altijd terecht bij de studiecoördinator. Hij is het eerste aanspreekpunt binnen de cursus. Ook is het mogelijk de docenten te raadplegen voor specifieke vragen over een bepaald onderwerp of bij het uitwerken van de opdrachten. De docenten zijn ervaren NRVT Register Taxateurs die naast het taxeren ook de nodige onderwijservaring hebben.
 
 
Investering
 
De deelnamekosten bedragen € 1.495,- (excl. BTW) per persoon.  
 
Genoemde kosten zijn inclusief:
 
 • readers, studiemappen, studiewijzers, taxatierapporten etc.
 • koffie, thee en lunch
 • mogelijkheid om tussentijds trainers te raadplegen (‘helpdesk’ functie)

maar exclusief:

 • SVMNIVO examengeld 

Verder wordt aangeraden het volgende aan te schaffen, voor zover u hierover nog niet beschikt:

 • Taxatieleer Vastgoed 1, P.C. van Arnhem, Noordhoff Uitgevers (€ 89,95 incl. BTW)
 • Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2022-2023, uitgeverij Animal Sciences Group (€ 89,38 incl. BTW)

U kunt deze boeken bestellen bij OTS InterStudie.

‚Äč

 
 
Meer informatie
 
Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met de heer J.W. Ots, studiecoördinator VastgoedTrain van OTS InterStudie, telefoon (0513) 636 090, of via e-mail: info@ots.nl.  
 
 
Mogelijke vervolgstudie(s)
 
 
 
 
 
 
Inschrijven
 » meer...