Cursus Vakvaardigheden LAV

  

 
De cursus Vakvaardigheden LAV is aan aanvulling op de cursus Taxatieleer LAV en geeft een goede voorbereiding op de Eindtoets LAV. Deze cursus vormt een onderdeel van het te behalen Basisdiploma Taxateur LAV en maakt deel uit van het opleidingstraject NRVT Register Taxateur LAV.
 
 
Structuur en inhoud
 
Het betreft een cursus met de nadruk op de uitwerking van de verschillende processen binnen een taxatie zoals opgesteld door de NRVT. De onderwerpen zijn:
 
Contracteren
 • Intakegesprek.
 • Controle handelingsbevoegdheid opdrachtgever en deskundigheid taxateur.
 • Stappenplan, opdrachtvoorwaarden, offerte en opdrachtbrief opstellen en vastleggen.
 • dministratie en financiën rondom de opdrachtverstrekking afhandelen.
 • Klanttevredenheid.
Rechercheren
 • Informatie verzamelen, controleren en onderzoekgegevens vastleggen.
Analyseren
 • Selecteren onderzoekgegevens, onderbouwen.
 • Markt- en objectanalyse.
Waarderen
 • Vasstellen referentiegetallen.
 • Waarderingsmethode kiezen en toepassen en vervolgens waarde vaststellen.
Rapporteren
 • Vertaling taxatiedoelen naar waardebegrip en onderbouwing werkwijze.  
 • Opstellen en presenteren volledig taxatierapport.
Archiveren
 • Taxatieproces sluitend maken, controleren en eventueel actualiseren.
 
 
Toelatingseisen
 
Om deze cursus met succes te kunnen volgen dient u de cursus Praktijkleer ALV&R alsmede de cursus Taxatieleer LAV te hebben gevolgd. 
 
Bij een afwijkende vooropleiding, opgedane praktijkervaring en dergelijke kunt u eventueel vooraf met de studiecoördinator overleggen. 
 
 
Lestijden, -dagen en locatie
 
De lessen van de cursus Vakvaardigheden LAV worden jaarlijks verzorgd omstreeks de periode september-oktober in onze cursusaccommodatie in Heerenveen. Indien fysieke lessen niet tot de mogelijkheden behoren, worden de lessen virtueel aangeboden. 
 
 
Studiebelasting en examinering
 
De cursus omvat 6 dagdelen of 3 dagen. Naast de cursusdagen heeft u gemiddeld ca 6 uur per week nodig voor het uitwerken van opdrachten.
 
Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. 
 
Nadat u de cursus Praktijkleer ALV&R, de cursus Taxatieleer LAV én de cursus Vakvaardigheden LAV heeft gevolgd kunt u het examen Vakvaardigheden LAV gevolgd door de Eindtoets LAV afleggen bij SVMNIVO in Nieuwegein. Meer informatie over de examinering vindt u op www.svmnivo.nl
 
 
 
Begeleiding
 
Met vragen, voor adviezen, hulp e.d. kunt u gedurende de cursus altijd terecht bij de studiecoördinator. Hij is het eerste aanspreekpunt binnen de cursus. Ook is het mogelijk de docenten te raadplegen voor specifieke vragen over een bepaald onderwerp of bij het uitwerken van de opdrachten. De docenten zijn ervaren NRVT Register Taxateurs die naast het taxeren ook de nodige onderwijservaring hebben.
 
 
Investering
 
De deelnamekosten bedragen € 995,- (excl. BTW) per persoon.  
 
Genoemde kosten zijn inclusief:
 
 • readers, studiemappen, studiewijzers, taxatierapporten etc.
 • koffie, thee en lunch
 • mogelijkheid om tussentijds trainers te raadplegen (‘helpdesk’ functie)

maar exclusief:

 • SVMNIVO examengeld 

Verder wordt aangeraden het volgende aan te schaffen, voor zover u hierover nog niet beschikt:

 • Taxatieleer Vastgoed 1, P.C. van Arnhem, Noordhoff Uitgevers (€ 89,95 incl. BTW)
 • Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2022-2023, uitgeverij Animal Sciences Group (€ 89,38 incl. BTW)

U kunt deze boeken bestellen bij OTS InterStudie.


 
 
 
Meer informatie
 
Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met de heer J.W. Ots, studiecoördinator VastgoedTrain van OTS InterStudie, telefoon (0513) 636 090, of via e-mail: info@ots.nl.  
 
 
Mogelijke vervolgstudie(s)
 
 • Meester-gezeltraject via NRVT
 
 
 
 
Inschrijven
 » meer...