Specialisatie Wonen


 
Cursus Wonen (aanvullende theorie), de nieuwe cursus Makelaardijleer
Voorheen vormde deze module, genaamd Makelaardijleer, een vast onderdeel in de opleiding Makelaar-taxateur o.z. Vanaf 1 juli 2008 is deze module afgesplitst en een zelfstandige cursus geworden. Hiermee is opzet van opleiding Makelaar-taxateur o.z. / opleiding Makelaardij o.z. veranderd.

Deze cursus volgt op de opleiding Basistheorie Taxateur o.z.; het is echter niet noodzakelijk dat de opleiding Basistheorie Taxateur o.z. volledig dient te zijn afgerond, alvorens met deze cursus 'Aanvullende theorie Wonen' te mogen beginnen.
 
 
Training Praktijktoets Wonen
Ter aanvulling op de cursus Aanvullende theorie Wonen biedt OTS InterStudie de training ter voorbereiding op de praktijktoets. Om gecertificeerd te kunnen worden in het register van VastgoedCert dient de praktijktoets Wonen met goed gevolg te worden afgelegd. Deze training bereidt u hierop voor.
 
Voordat u de praktijktoets mag afleggen dient u het bezit te zijn van het diploma Basistheorie Taxateur o.z. (5 deelexamens) en Aanvullende theorie Wonen (1 examen) of de vóór 1 juli 2008 behaalde opleiding Makelaar-taxateur o.z. / opleiding Makelaardij o.z. (6 deelexamens).
 
 
Praktijkleer Wonen
 » meer...


Praktijktoets Wonen
 » meer...