Cursus WOZ-medewerker (basis)

 

Inleiding

Op 1 januari 1995 is de Wet waardering onroerende zaken in werking getreden. Deze wet - die kort kan worden aangeduid als de Wet WOZ - geeft regels voor de waardering van onroerende zaken, zoals woningen, winkels, bedrijfspanden etcetera. In opdracht van gemeenten worden alle onroerende zaken getaxeerd. De getaxeerde waarde wordt door gemeenten, het Rijk en de waterschappen als grondslag gehanteerd voor het heffen van belastingen.


Doelgroep

De cursus is bedoeld voor een ieder die werkzaamheden uitvoert in het kader van de Wet WOZ. Ook is de cursus geschikt voor een ieder die werkzaam is in het werkgebied van onroerende zaken en die zijn/haar WOZ-kennis wil verdiepen.


Structuur en inhoud

De cursus is examengericht, waarbij voldoende ruimte is voor de deelnemers om zaken aan de orde te stellen. Van de deelnemers wordt een enthousiaste en gemotiveerde bijdrage verwacht.

Om de kwalificatie WOZ-medewerker te bereiken, moet u de basismodule met een voldoende resultaat afgerond hebben. De volgende onderwerpen komen tijdens deze opleiding aan de orde:

 • Wet- en Regelgeving I - juridisch kader
 • Wet- en Regelgeving II - objectafbakening
 • Wet- en Regelgeving III - BAG/WOZ en uitgezonderde objecten
 • Basisregistraties & WOZ-administratie
 • Objectkenmerken
 • Taxatie
 • Communicatie
 • Procedures
 • Kwaliteitszorg

Naast het inhoudelijk behandelen van de theorie, worden ook cases behandeld. Ter voorbereiding op het SVMNIVO-examen wordt een proefexamen afgenomen dat naderhand wordt besproken. Na afloop van de cursus kunt u zich inschrijven voor het examen bij SVMNIVO. Het examen is een flextoets en kan op bijna ieder moment in één van de 30 COEL toetscentra (verspreid over heel Nederland) worden afgenomen. Dit kan o.a. in Heerenveen op onze eigen locatie.


Lestijden, -dagen en -locatie

De cursus 12 dagdelen, verdeeld over 6 volledige dagen. Tijdens de eerste les is een korte introductie waarop het studiemateriaal wordt uitgereikt en onderlinge kennismaking plaatsvindt. De laatste lessen staan in het teken van examentraining. De cursus wordt in Heerenveen verzorgd. Zie de studiekalender voor de exacte startdatum.


Begeleiding

Met vragen, voor adviezen, hulp e.d. kunt u gedurende de cursus te allen tijde terecht bij de studiecoördinator. Hij is het eerste aanspreekpunt binnen de cursus. Ook is het mogelijk de docenten die verbonden zijn aan de cursus te raadplegen voor specifieke vragen over een bepaald onderwerp.


Investering

De kosten van de cursus bedragen € 1.380,- (excl. BTW) per persoon. Deze kosten zijn inclusief:

 • studiemateriaal
 • koffie, thee en lunch
 • mogelijkheid om tussentijds de docenten te raadplegen (‘helpdesk’ functie)

maar exclusief:

 • SVMNIVO examengeld

 


Meer informatie

Voor meer informatie over dezecursus kunt u contact opnemen met de heer J.W. Ots, studiecoördinator VastgoedTrain van OTS InterStudie, telefoon (0513) 636 090,
of via e-mail: info@ots.nl.

 

Inschrijven
 » meer...